Khu Du Lịch Bửu Long được báo Sài Gòn Giải Phóng vinh danh ở hạng mục các cụm dịch vụ được bình chọn nhiều nhất trong năm 2018.

Chúc mừng , Khu Du Lịch Bửu Long được báo Sài Gòn Giải Phóng vinh danh ở hạng mục các cụm dịch vụ được bình chọn nhiều nhất trong năm 2018.
Là đối tác cung ứng dịch vụ xây dựng cho KDL Bửa Long , chúng tôi cảm thấy vinh hạnh khi khách hàng của chúng tôi được bình chọn là KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT🤩🤩🤩.