VDC THAM DỰ HỘI THẢO “HOẠT DỘNG BẢO TRÌ TỰ CHỦ” DO VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VJQC, VIỆN ĐÀO TẠO – GIÁO DỤC PANASONIC GIẢNG DẠY.

Thấu hiểu tầm quan trọng của kỹ năng bảo trì thiết bị và việc bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục, thông suốt trong sản xuất và gia công kết cấu thép , vừa qua Bộ Phận Cơ Giới và Khối sản xuất cả VDC đã tham gia hội thảo “Hoạt dộng bảo trì tự chủ” do Viện đào tạo nhân lực VJQC, Viện Đào tạo – Giáo dục Panasonic giảng dạy.
Trong lĩnh vực sản xuất, gia công cơ khí, việc bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục, thông suốt là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất đạt được của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nắm chắc chiếc chìa khóa vàng : Bảo trì năng suất tổng hợp – TPM (Total Productivity Maintenance) sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất, giảm sai lỗi, giảm tai nạn, giảm tỉ lệ dừng máy, tăng tuổi thọ máy, giành được những ưu thế trên thị trường cạnh tranh.