Chứng chỉ ISO

  • 6766
  • 22/04/2019
  • Post by admin

Nhận biết và thấu hiểu vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, Công ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc đã và đang tập trung các nguồn lực nhằm kiện toàn tổ chức và hoàn chỉnh về hệ thống quy trình.

Sau thời gian dài tìm hiểu , đào tạo và tiến hành cải tiến liên tục , tháng 12/2018, Võ Đắc hân hoan đón nhận chứng nhận ISO 9001:2015.