CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CÔNG NGHỆ TẠI THÁI LAN VÀ GIAO LƯU GIỮA HH KCT THẮNG LỢI – TPHCM, HH KCT MIỀN BẮC VỚI TẬP ĐOÀN WINOA VÀ TẬP ĐOÀN VATANA PHAISAL.

Nhận được lời mời tham quan và chia sẻ kinh nghiệm đến từ tập đoàn Winoa và Đại diện GĐ khu vực Châu Á, HH Kết Cấu Thép Miền Bắc và HH Kết Cấu Thép Thắng Lợi đã có chuyến tham quan nhà máy KCT Vatana Phaisal (Tập đoàn Vatana Phaisal ).
Tham dự hội thảo với chuyên gia, giáo sư đầu ngành về tiêu chuẩn chế tạo và kiểm soát chất lượng cho chế tạo KCT theo các tiêu chuẩn quốc tế, các yêu cầu đối với Quy trình hàn (WPS), hồ sơ kiểm tra Quy trình hàn (WPQR), kiểm tra trình độ thợ hàn (WQT).
Tham quan nhà máy sản xuất hạt thép Nhà máy Siam IKK thuộc tập đoàn WINOA và nghe giới thiệu chuyên sâu về giải pháp làm sạch kim loại, hiệu quả trong các nhà máy Kết cấu thép.